Διάκριση της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας

0

Λεμεσός
Μάϊος 2023

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2023, διεξήχθη η 3η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας για τη Β’ Γυμνασίου – ΑΤΛΑΣ 2023. Η Ολυμπιάδα διοργανώθηκε από το Γεωγραφικό όμιλο Κύπρου σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καθηγητών Γεωγραφίας ΟΕΛΜΕΚ. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι μαθητές που φοιτούν στη Β ή/και Γ’ τάξη του Γυμνασιακού Κύκλου Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2022-23.

Το σχολείο μας εκπροσώπησε ο μαθητής Χρίστος Χρίστου του Β’1, ο οποίος διακρίθηκε με αργυρό μετάλλιο, εξασφαλίζοντας την 51η θέση Παγκύπρια και 18η Επαρχιακά, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 40/50 σε εξεταστικό δοκίμιο που περιελάμβανε και αρνητική βαθμολογία.

Η συμμετοχή των μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην καλλιέργεια γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων πέρα από αυτές που παρέχονται εντός της σχολικής αίθουσας. Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική για το σχολείο μας διάκριση υπενθυμίζει, ακόμη, το ρόλο της Γεωγραφίας ως γνωστικό αντικείμενο και τη σημασία των γεωγραφικών γνώσεων που δυστυχώς στις μέρες μας τείνουν να γίνονται όλο και ασθενέστερες.

Επιπρόσθετα, η διάκριση έδωσε ιδιαίτερη ικανοποίηση στο μαθητή αφού τέτοιες διακρίσεις ενισχύουν το κίνητρο της μάθησης και ανταμείβουν τους κόπους των μαθητών.