Εισαγωγικές Εξετάσεις 2019/20

0

Λευκωσία – Λεμεσός
16/20 Μαρτίου 2019

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη τάξη της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

Ο Οδηγός Εισαγωγικών Εξετάσεων (δείγματα εξεταστικών δοκιμίων) βρίσκεται στον σύνδεσμο Downloads (Λήψη Αρχείων) και περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή των εξεταστικών δοκιμίων.

Μαθήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις:

 Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας: Κάθε Τρίτη ή Τετάρτη, 15:00-17:10 

Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού:

Ημέρες Γνωριμίας:

Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας: Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019, 11:00-13:30

Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 15:30