Εισαγωγικές Εξετάσεις 2019/20

0

Λευκωσία – Λεμεσός
16/20 Μαρτίου 2019

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη τάξη της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λευκωσίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού θα διεξαχθούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

More News

Λεμεσός
17 Νοεμβρίου 2018

MEDI.M.U.N.

Λευκωσία
2 Νοεμβρίου 2018

PASCAL BBQ

Λευκωσία
25 Οκτωβρίου 2018

Swimming Gala