Ενημερωτικές Παρουσιάσεις

0

Λευκωσία – Λεμεσός
Ιανουάριος 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Διαδικτυακές Παρουσιάσεις 18:00-19:00

Τετάρτη 27/1/2021

Δευτέρα 22/2/2021

Παρασκευή 5/3/2021

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  Διαδικτυακές Παρουσιάσεις 19:00-20:00

Τετάρτη 3/3/2021

Τετάρτη 17/3/2021

More News

Λευκωσία - Λεμεσός
Λευκωσία - Λεμεσός