Η ένταξη της τριασδιάστατης εκτύπωσης ως μέσο εφαρμογής της εκπαίδευσης STEAM στις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού

0

Λεμεσός
Απρίλης 2023

Στο Space Lab των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης να δημιουργήσουν και να παράγουν τα δικά τους πρωτότυπα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, είναι σε θέση να διερευνήσουν τον επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό και να κατανοήσουν πώς το πρόγραμμα σπουδών, που διδάκεται στο σχολικό πλαίσιο, δύναται να εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή για την επίλυση ποικίλων προβλημάτων.

Η χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί μία επαναστατική μέθοδο στην εξέλιξη της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν και να αναπτύξουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, εκτυπώνοντας τις δικές τους δημιουργίες συνδυάζοντας, παράλληλα, όλα τα πεδία της Επιστήμης, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, της Τέχνης και των Μαθηματικών.

Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στα δημόσια δημοτικά σχολεία ανά το παγκύπριο να επισκεφθούν το Space Lab των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού και να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή ενός διεπιστημονικού πειράματος, που σχετίζεται με την επιρροή του διαστήματος στην ανάπτυξη των φυτών.

Η εκπαίδευση STEAM αποτελεί μοναδική ευκαρία για τους μαθητές να προσεγγίσουν τη γνώση σφαιρικά, προκειμένου να κατανοήσουν βαθέως τη χρησιμότητά της στην πραγματική ζωή. Επιπλέον, η εκπαίδευση STEAM καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, όπως τη δημιουργικότητα, την ομαδοσυνεργατικότητα, την εποικοδομητική συνεργασία και την επικοινωνία.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι συγκεκριμένες δεξιότητες καθίστανται, στις μέρες μας, περιζήτητες στον εργασιακό τομέα, καθώς αρκετοί εργοδότες έχουν την τάση να προτιμούν υποψηφίους οι οποίοι είναι ικανοί να ανταλλάσουν και να εκφέρουν απόψεις, λειτουργώντας σε ομάδα. Συνεπώς, οι μαθητές που θα εκπαιδευτούν αντίστοιχα, θα έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στον εργασιακό τους κλάδο ως καταρτισμένοι ενήλικες.

«Η εκπαίδευση STEAM μπορεί να αποτελέσει προθάλαμο της αληθινής ζωής, καλλιεργώντας παράλληλα και κοινωνικές δεξιότητες». – Μαρία Κεραμίδα, STEAM Coordinator