Μαθητές της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ Λεμεσού επισκέφθηκαν με τους διδάσκοντές τους τον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου για ένα αλλιώτικο μάθημα

0

Λεμεσός
Οκτώβριος 2023

«Ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν», απήγγειλαν οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου στο αρχαίο θέατρο Κουρίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Ευριπίδου Ελένη», επισκέφθηκαν με τους διδάσκοντές τους τον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου για ένα αλλιώτικο μάθημα.  

Οι μαθητές περιηγήθηκαν στο θέατρο και με βάση τις γνώσεις που αποκόμισαν τόσο από το μάθημα της Δραματικής Ποίησης όσο και από την παρουσίαση της διδάσκουσάς τους, Λέλιας Κολοκοτρώνη, συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας τους. Ακολούθως, αντιλήφθηκαν με βιωματικό τρόπο τα μέρη του αρχαίου θεάτρου και το θέμα της ηχητικής του χώρου. Έπειτα, απήγγειλαν στιχομυθίες από το έργο Ευριπίδου Ελένη, υποδυόμενοι τις σκηνές της αναγνώρισης του Τεύκρου με την Ελένη και του Μενέλαου με την Ελένη. Με το πέρας κάθε σκηνής, ακολουθούσε συζήτηση με την ενεργοποίηση όλων των μαθητών. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους διδάσκοντες, Λέλια Κολοκοτρώνη και Βαλεντίνο Τσαούση για την εξαιρετική προετοιμασία των μαθητών τους, τον Δρ. Χαράλαμπο Μοδέστου για την πολύτιμη βοήθεια, καθώς και στην Υπεύθυνη Κλάδου Νέων Ελληνικών και Κλασικών Σπουδών, Άντρια Ιωάννου, για την οργάνωση και τον συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.