Πρόγραμμα Πολλαπλής Νοημοσύνης

0

Λευκωσία
Σεπτέμβριος 2022

Η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ πρωτοπορεί εντάσσοντας στο αναλυτικό της πρόγραμμα το μάθημα της Πολλαπλής Νοημοσύνης σε όλες τις τάξεις.  Στόχος είναι η διδασκαλία και η ανάπτυξη  – πέραν των γνωστικών – και των μη γνωστικών δεξιοτήτων όπως η επιμονή, τα κίνητρα, η ενσυναίσθηση και ο αυτοέλεγχος, για τη δημιουργία δυνατών και υγιών νοητικά και συναισθηματικά ενηλίκων, έτοιμων για τη μελλοντική τους ακαδημαϊκή αλλά και επαγγελματική ζωή.  

Το πρόγραμμα της Πολλαπλής Νοημοσύνης υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Δρ. Ιωάννη Καλογεράκη, επαΐοντα σε θέματα Πολλαπλής νοημοσύνης, με 38 χρόνια κατάθεσης της μοναδικής Ανθρωποκεντρικής & Βιωματικής προσέγγισής του στην εκπαίδευση. 

Στιγμιότυπα από το πρόγραμμα κατάρτισης των καθηγητών μας.

More News

Λευκωσία – Λεμεσός
Λευκωσία – Λεμεσός
Δεκέμβριος 2022

Καλά Χριστούγεννα

Λευκωσία - Λεμεσός
3 Δεκεμβρίου 2022

Ημέρα Γνωριμίας