ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Σχολή λειτουργεί με πρόγραμμα 40 πρωινών περιόδων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ωράριο 7:45-13:55 στη Λευκωσία και 7:45-14:05 στη Λεμεσό. Ένα από τα πλεονεκτήματα της Σχολής είναι η δυνατότητα παρακολούθησης, χωρίς επιπλέον χρέωση, των απογευματινών ενισχυτικών μαθημάτων, που προσφέρονται τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τις ώρες 14:25-15:45.

Στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, η Σχολή παρέχει γενική ανθρωπιστική εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, εποπτικά και τεχνολογικά μέσα, τα οποία διευρύνουν τον γνωστικό ορίζοντα των μαθητών και θέτουν τις βάσεις για μια πιο εξειδικευμένη μόρφωση, που ακολουθείται στον Λυκειακό Κύκλο.

Στην Α’ Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα Κοινού Κορμού προκειμένου να αποκτήσουν ένα γενικό, πλούσιο, γνωσιολογικό, κοινωνικό και συναισθηματικό υπόβαθρο. Επιπλέον, οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, που θα αποτελέσουν τη σπονδυλική στήλη των κατευθύνσεων της Β’ και Γ’ Λυκείου. Τα Μαθήματα Προσανατολισμού διδάσκονται με 2 επιπλέον διδακτικές περιόδους την εβδομάδα.

Στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα μέσα από έναν ευρύ κατάλογο μαθημάτων και, επομένως, να ακολουθούν τον συνδυασμό που οι ίδιοι επιθυμούν, ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Το μάθημα των Αγγλικών προσφέρεται ως μάθημα Κατεύθυνσης και είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές (αποτελεί το 5ο μάθημα Κατεύθυνσης στη Β’ και Γ’ Λυκείου) και οδηγεί παράλληλα στην εξέταση IGCSE English as a Second Language ή/και IELTS.

Οι μαθητές έχουν ένα ευχάριστο διάλειμμα για γεύμα από τις 13:55 (14.05 στη Λεμεσό) μέχρι τις 14:25, το οποίο οι μαθητές απολαμβάνουν στην καφετέρια/εστιατόριο τρώγοντας και συζητώντας με τους φίλους τους. Κατά το μεσημεριανό διάλειμμα οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν γεύματα από εναλλασσόμενο, ειδικά καταρτισμένο από διατροφολόγο, μενού, το οποίο προσφέρεται στο εστιατόριο της Σχολής.

Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα οι μαθητές συνεχίζουν με το πρόγραμμα ενισχυτικών μαθημάτων, που για τις τάξεις Α’ Γυμνασίου ως Γ’ Γυμνασίου περιλαμβάνει ενίσχυση σε Μαθηματικά, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, για την Α’ Λυκείου σε Μαθηματικά Προσανατολισμού/Κοινού Κορμού, Αγγλικά και Νέα Ελληνικά, ενώ στις Β’ και Γ’ Λυκείου ενίσχυση στα 4 Μαθήματα Κατεύθυνσης που επέλεξε ο μαθητής. Με το πρόγραμμα των ενισχυτικών μαθημάτων διασφαλίζεται η εξάλειψη της ανάγκης για φροντιστήρια ή και ιδιαίτερα μαθήματα, η ακόμα μεγαλύτερη τριβή με τα κύρια μαθήματα και η μείωση της κατ’ οίκον εργασίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η αποτελεσματικότητα της Σχολής εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του ανθρώπινού της δυναμικού, γι’ αυτό και επενδύει τα μέγιστα στον τομέα αυτό. Εργοδοτεί προσωπικό, το οποίο διακρίνεται για την ποιότητα, την εργατικότητα, τις προσδοκίες και γενικά την αφοσίωση προς το λειτούργημά του. Αποτελείται από ένα κράμα καταξιωμένων έμπειρων καθηγητών, μαζί με νεότερους, άρτια καταρτισμένους, συναδέλφους.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα, η προσωπικότητα, ο χαρακτήρας, η εμπειρία αλλά και η αφοσίωση στη διδασκαλία είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή του διδακτικού προσωπικού της Σχολής. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αλλά και τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης και επαγγελματικής αναβάθμισης του διδακτικού προσωπικού, καθώς επίσης και τη μέγιστη ανάγκη για σωστή καθοδήγηση και εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα καθηγητών, η Σχολή έχει σχεδιάσει το Πρόγραμμα Εξέλιξης Προσωπικού (PASCAL Staff Development Programme), το οποίο προσφέρει στο διδακτικό προσωπικό τα απαραίτητα εφόδια, δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζεται να έχει ο κάθε επιτυχημένος καθηγητής, προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να προσφέρει στους μαθητές στήριξη και ύψιστης ποιότητας διδασκαλία και εκπαίδευση. Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύτατο φάσμα ειδικής διδακτικής, προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής επάρκειας στην τάξη, αποτελεσματικής διοίκησης της τάξης, πληροφορικής κ.ά. Τακτικά σεμινάρια επίσης προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Cambridge Assessment International Education. Οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ είναι οι μόνες σχολές παγκύπρια που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους μέσω του εκπαιδευτικού οργανισμού Cambridge Assessment International Education ακολουθώντας το πρόγραμμα Professional Development Qualifications.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η Σχολή παρέχει στους μαθητές της ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε θέματα επιλογής σπουδών, αιτήσεων στα πανεπιστήμια και επαγγελματικών ευκαιριών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ΗΠΑ κ.ά.

Συγκεκριμένα η Σχολή:

  • Οργανώνει διαλέξεις και προσωπικές συνεντεύξεις με μαθητές και γονείς/κηδεμόνες σχετικά με την επιλογή μαθημάτων.
  • Προσφέρει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Οργανώνει επισκέψεις/εκθέσεις πανεπιστημίων.
  • Ενημερώνει τους μαθητές για άλλα προσόντα (LNAT, BMAT, UKCAT, IMAT, SAT, Πιστοποιητικό Πρόσβασης/Παγκύπριες Εξετάσεις κ.ά.).
  • Παρέχει πληροφορίες για θερινά προγράμματα μαθημάτων και εθελοντικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (Oxford Royale Academy, Oxbridge Academic Programmes, Rustic Pathways κ.ά.).
  • Χειρίζεται αιτήσεις σε πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων συστατικών επιστολών και προσωπικών δηλώσεων (personal statements).
  • Ενημερώνει τους μαθητές για υποτροφίες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και προγράμματα οικονομικής βοήθειας προς φοιτητές όπως τα δάνεια για δίδακτρα βρετανικών πανεπιστημίων μέσω του Student Loans Company (SLC).
  • Οργανώνει επισκέψεις/εκθέσεις εργοδοτών.
  • Επιβλέπει το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας, το οποίο ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του μαθητή.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Η Σχολή καλλιεργεί συστηματικά ένα περιβάλλον υγιούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών της. Προς τούτο, εκτός των ενδοσχολικών διαγωνισμών, οι μαθητές ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέρος σε παγκύπριους, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Οι μαθητές μας συνεχώς διακρίνονται με χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια στις ολυμπιάδες διαφόρων μαθημάτων και με βραβεία σε άλλους διαγωνισμούς όπως: Έρευνα από Μαθητές, Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Royal Commonwealth Essay Writing Competition, Rotary Annual School Speaking Competition, S-Factor, Genetics Genius Quiz, Euroquiz και Innovation Camp. Οι μαθητές μας επιλέγονται επίσης για να συμμετάσχουν σε προγράμματα όπως: Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας, The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows, European Youth Parliament και Mediterranean Model United Nations.

Οι απόφοιτοι της Σχολής γίνονται δεκτοί σε κορυφαία βρετανικά, άλλα ευρωπαϊκά, αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς επίσης πανεπιστήμια άλλων χωρών με βάση το Απολυτήριο της Σχολής και το πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας, με πρόσφατη πρωτιά υψηλότερης βαθμολογίας παγκύπρια στις εξετάσεις IGCSE English as a Second Language. Πρόσφατες θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια: Bath, Cambridge*, Cardiff*, City, Dundee, Glasgow*, Kent, Leicester, Liverpool*, Newcastle*, Sheffield*, Surrey, Loughborough, Erasmus (Rotterdam), Groningen, Heidelberg, Heinrich Heine (Düsseldorf), Ludwig Maximilian (Munich), Charles (Prague).
* Russell Group universities (www.russellgroup.ac.uk)

Η ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει η Σχολή είναι εμφανής από τις πρόσφατες θέσεις που έχουν εξασφαλίσει σε ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια οι μαθητές μας: