ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Οι απόφοιτοί μας αποτελούν λαμπρό δείγμα της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης της Ελληνικής Σχολής ΠΑΣΚΑΛ. Εξασφαλίζουν θέσεις και διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε απαιτητικές ειδικότητες, και καταλαμβάνουν περίοπτες θέσεις εργασίας, διαγράφοντας μια λαμπρή σταδιοδρομία.

Η στενή σχέση που διατηρούν με τη Σχολή, καταδεικνύει ότι το σχολείο που νοιάζεται, συμβάλλει τα μέγιστα στη μόρφωση, την κοινωνική καταξίωση, την επαγγελματική πρόοδο, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ανθρώπους χρηστούς και χρήσιμους.