ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΙΣΔΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η επιλογή τελειόφοιτων μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις στα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά. Επίσης οι μαθητές εξετάζονται στα Αγγλικά (τα οποία δεν συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία του μαθητή και δεν αποτελούν κριτήριο εισδοχής, αλλά έχουν διαγνωστικό χαρακτήρα). Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους μαθητές με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη, καθώς επίσης να μην εγγράψει υποψήφιους, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εισαγωγικών εξετάσεων. Μαθητές-απόφοιτοι του PASCAL Primary School δεν υποχρεούνται σε εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Διατίθεται αριθμός υποτροφιών στους καλύτερους μαθητές με βάση τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων.

Η Σχολή δέχεται μαθητές από άλλα ιδιωτικά ή και δημόσια σχολεία για τις ενδιάμεσες τάξεις, νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Οι μαθητές εγγράφονται εφόσον γίνει αξιολόγηση του τελευταίου Δελτίου Επίδοσης ή/και πετύχουν σε προσωπική συνέντευξη ή/και πετύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις.