ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Σχολή λειτουργεί με ένα περιεκτικό, υποχρεωτικό πρόγραμμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να δίνεται με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές μυούνται σε εμπειρίες που θα καλλιεργήσουν τις ηγετικές και οργανωτικές τους ικανότητες, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αισθήματα ομαδικότητας, συνεργασίας και φιλαλληλίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας αποκτούν την ωριμότητα και τις δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ενήλικης ζωής τους και, ταυτόχρονα, εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν τις αιτήσεις τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Erasmus+, Socrates-Comenius, European Youth Parliament, Mediterranean Model United Nations, The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows, δημόσιους διαλόγους, διαγωνισμούς (ρητορικής, ευρωπαϊκών γνώσεων και επιστήμης, επαρχιακούς διαγωνισμούς, ολυμπιάδες), και συνέδρια.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Διοργάνωση εράνων, συμμετοχή σε παγκύπριες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επισκέψεις σε ευαγή ιδρύματα, εθελοντική εργασία σε ιδρύματα δυσπραγούντων και καταφύγια ζώων, στην Κύπρο και το εξωτερικό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Συμμετοχή σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Οικολογικά Σχολεία, Χρυσοπράσινο Φύλλο κ.ά.), επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εκθέσεις, κ.ά.

ΟΜΙΛΟΙ
Οι Όμιλοι λειτουργούν με 5 ολοήμερα προγράμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτούς είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές δηλώνουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, συμμετοχή σε έναν Όμιλο, στον οποίο εντάσσονται για ολόκληρη τη σχολική χρονιά: Τοξοβολίας, Κολύμβησης, Καταδύσεων, Θεάτρου, Ποδηλασίας, Δημοσιογραφίας, Φωτογραφίας, Πρώτων Βοηθειών, Ιστιοπλοΐας, Μουσικής, Αστρονομίας, Ορειβασίας, Ηλιακού Αυτοκινήτου, Βιοϊατρικής, Μηχανικής κ.ά.

ΕΣΤΙΕΣ
Οι μαθητές τοποθετούνται σε μια από τις τέσσερις Εστίες: Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Φειδίας, Ιπποκράτης, και ανήκουν σ’ αυτή για όλη τους τη σχολική ζωή. Ο θεσμός των Εστιών αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, του αισθήματος ευθύνης και του πνεύματος συνεργασίας, φιλαλληλίας και αδελφοσύνης, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας. Οι μαθητές εκλέγουν τους Επιμελητές της Εστίας τους και μαζί διοργανώνουν φιλανθρωπικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Οι εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών γι’ αυτό και η Σχολή διοργανώνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές εκδρομές, όπου η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Διοργανώνονται επίσης εκδρομές στο εξωτερικό και η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία για συμμετοχή σε σχολικούς και διασχολικούς αγώνες και πρωταθλήματα και αθλητικές ημερίδες, τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο.

THE INTERNATIONAL AWARD FOR YOUNG PEOPLE (THE DUKE OF EDINBURGH AWARD)
Πρόκειται για ένα εθελοντικό, μη ανταγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να αναπτύσσει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων, παρέχοντάς τους ατομικές προκλήσεις, που στοχεύουν στην ενθάρρυνση ανάληψης συναρπαστικών, δημιουργικών και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους.

ΕΣΤΙΕΣ