ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Στη Σχολή λειτουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα Καθοδηγητικής Φροντίδας που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η αρχή που διέπει το σύστημα αυτό είναι ότι, οι νέοι έχουν εν δυνάμει καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, αν το σχολικό περιβάλλον τους παρέχει ασφάλεια. Γι’ αυτό και η Σχολή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ομαλής ένταξης και της συνεχούς καθοδήγησης των μαθητών.

Η Καθοδηγητική Φροντίδα της Σχολής παρέχει ένα σταθερό υπόβαθρο για έλεγχο των επιτευγμάτων των μαθητών, με συνεχή ενθάρρυνση για προβληματισμό και καθημερινή επαφή, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα στην πρόοδο του μαθητή. Οι στόχοι της, που επιτυγχάνονται πλήρως στη Σχολή, είναι η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θεωρείται μοναδικός, εκτιμάται και στηρίζεται ώστε να καλλιεργήσει όλες του τις δυνατότητες, κοινωνικές και ακαδημαϊκές. Μέσα από τη σε βάθος προσέγγιση και εφαρμογή του συστήματος αυτού, η Σχολή πιστεύει πως οι μαθητές αποκτούν ισορροπημένη προσωπικότητα, πλήρη γνώση του κόσμου που τους περιβάλλει, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία έχοντας αυτοπειθαρχία, εργατικότητα και όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Αναμένεται, επομένως, οι μαθητές να γίνουν καλότροποι, συμπονετικοί, να σέβονται τους άλλους, να εκτιμούν τον πλούτο της πολυεθνικής, πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και να είναι σεμνοί, να εκφράζονται ξεκάθαρα και να έχουν κριτική σκέψη, που εδράζεται σε αρχές.

Πέραν των Υπευθύνων Τμημάτων, η Καθοδηγητική Φροντίδα ασκείται και από τον Υπεύθυνο Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, καθώς και τους Βοηθούς Διευθυντές και τη Διευθύντρια. Περιληπτικά, οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Καθοδηγητικής Φροντίδας είναι:

  • Ατομική υποστήριξη και επίβλεψη
  • Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Αγωγής
  • Περίοδος Τμήματος
  • Σχολικές συγκεντρώσεις
  • Επικοινωνία με Γονείς